คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > รายการกิจกรรม
กิจกรรมรายการ
โปรโมชั่น: ลดเพิ่มอีก 10% รวมกว่า 50% ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เวลาเริ่มโปร: 2022-07-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2025-12-31 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 0.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 90.00%
โปรโมชั่น: ลดคูณ 2 เมื่อซื้อครบ 2000 ลดอีก 5% รวมว่า 55%
เวลาเริ่มโปร: 2022-08-01 00:00 ซื้อสูงสุด:
เวลาสิ้นสุดโปร: 2022-08-04 00:00 ยอดซื้อต่ำสุด: 2000.00
กลุ่มสินค้า: สินค้าทั้งหมด กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกลูกค้าใหม่ สมาชิกลูกค้าประจำ สมาชิกลูกค้า VIP
ส่วนลด: เปอร์เซนต์ส่วนลดคงเหลือ 95.00%